Twoj koszyk

0 produkty - 0,- PLN
Twój koszyk jest pusty!

Prawo odstąpienia od umowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
ZAWIERANEJ Z KONSUMENTEM

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub
w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas BEARING TRADE CENTRE Bartosz Bugla z siedzibą w Rybniku (44-210), ul. Raciborska 125d, tel.: +48 32 4263155, NIP: 6423124385 o swojej decyzji,
o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni;

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwrot towarów pod zamówienie

Jeśli dostarczony przez firmę BEARING TRADE CENTRE Bartosz Bugla towar odpowiada w pełni zamówieniu, nie posiada wad fabrycznych lub innych, które podlegałyby reklamacji, a został on ściągnięty na wyraźne zlecenie klienta towar taki nie podlega zwrotowi. Zwrotu można dokonać po uprzedniej zgodzie dostawcy tj. Firmy BEARING TRADE CENTRE Bartosz Bugla, jednakże wartość kwoty zwrotu za zamówiony towar zostanie pomniejszona o 20%.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

…………dn. …/…/20....r.

(data oraz miejscowość)

ADRES KONSUMENTA:

…………………………….

…………………………….

…………………………….

BEARING TRADE CENTRE Bartosz Bugla
z siedzibą w Rybniku

ul. Raciborska 125d

44-210 Rybnik

NIP: 6423124385

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): …………………………………..

Podpis konsumenta(-ów): …………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

INFORMACJE O SPOSOBIE WYPEŁNIENIA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Pobierz:

odstapienie_od_umowy.pdf