Twoj koszyk

0 produkty - 0,- PLN
Twój koszyk jest pusty!
Ch?odziwo ROCOL

Ch?odziwo ROCOL ULTRACUT 370 Plus 20 L

Stan magazynowy: (7 szt.)

dostępny w magazynie
dostępny w magazynie

Kategoria: Chłodziwa

Numer katalogowy: ULTRACUT 370 Plus 20 L

Realizacja 1-2 dni

Cena: 775,00 PLN
Brutto: 953,25 PLN
Dla zalogowanych klientów przysługuje dodatkowy rabat minimum 5%
Cena po rabacie 5% Netto: 736,25 PLN Brutto: 905,59 PLN
Ilość:
szt.

Ultracut 370 Plus jest wysokorozcie?czalnym, pó?syntetycznym koncentratem ch?odziwa emulsyjnego do obróbki skrawaniem i szlifowania metali. Odpowiedni do materia?ów ?elaznych i nie?elaznych.

Ultracut 370 Plus posiada podwy?szon? odporno?? na rozwój bakterii i grzybów, co daje przewidywalny i d?ugi okres u?ytkowania emulsji. Ma niski stopie? pienienia oraz emulguje niepo??dane oleje. Tworzy zielon? prze?roczyst? mikroemulsj?, przez któr? dobrze wida? obrabiany element.

 

SZCZEGÓLNE W?A?CIWO?CI

SPOSÓB U?YCIA

  • Uniwersalny, odpowiedni do skrawania i szlifowania

  • Wysokie rozcie?czenie - niski koszt emulsji

  • Wysoce odporny na biodegradacj?

  • Odpowiedni do twardej i mi?kkiej wody

  • Odpowiedni dla wi?kszo?ci materia?ów

  • Emulguje olej do prowadnic

  • Czysty w u?yciu

  • Bardzo dobra ochrona antykorozyjna

  • Niskie pienienie

Zalecany roztwór: ROCOL Ultracut 370 Plus powinien by? u?ywany w rozcie?czeniu pomi?dzy warto?ciami 40:1 i 50:1 do obróbki skrawaniem oraz pomi?dzy warto?ciami 50:1 i 60:1 do szlifowania w zale?no?ci od ci??ko?ci obróbki, typu materia?u obrabianego i twardo?ci wody. Wskazania refraktometru 1,5 ÷ 2,5%. Aby uzyska? po??dane efekty mieszania najlepiej jest u?ywa? Rocol Automatycznego miksera firmy ROCOL.

Przy mieszaniu r?cznym nale?y dodawa? koncentrat do wody w odpowiedniej proporcji, bez przerwy mieszaj?c.

 

Optymaln? d?ugo?? przydatno?ci p?ynu mo?na uzyska? dzi?ki zachowaniu odpowiedniego rozcie?czenia i odpowiedniemu poziomowi emulsji w zbiorniku maszyny, szczególnie przed weekendami i d?u?szymi przerwami w pracy. Przed zastosowaniem Ultracut 370 Plus nale?y maszyn? wyczy?ci?.

 

DANE TECHNICZNE

Zapach:

?agodny

pH:

9,5 w rozcie?czeniu 15:1

G?sto?? w temp. 20°C

1,0 g/cm 3

Przechowywanie

Przechowywa? w temp. od 5° C do 30° C.